Alkalmazási, funkcionális területek

rainline

Alkalmazási, funkcionális területek

A csarnokszerkezetek helyes, optimális tervezése minden esetben a funkcionális igények és az alkalmazott műszaki megoldások egyidejű, párhuzamos figyelembevételét igényli. Emiatt érdemes a különböző funkcionális lehetőségeket, alkalmazási területeket külön-külön összefoglalni, és a hozzájuk kapcsolódó műszaki szempontokat, szakmai megoldásokat, tapasztalatokat, megvalósult csarnokok tanulságait globálisan, tájékoztató jelleggel áttekinteni

Tornacsarnok, sportcsarnok

Az iskolai tornacsarnokok illetve sportcsarnokok tervezésénél az elsődleges szempont a megfelelő méretű tér biztosítása a testmozgás, a sportolás céljára. Az iskolai testnevelés órákhoz szükséges méreteket szabványok határozzák meg, a sportpályák hivatalos mérete sportágaktól függően szintén szabályozva van, ezek alapján kell meghatározni a csarnok szükséges méreteit. Ebből fakadóan ezek az épületek tipikusan nagy fesztávolságú, nagy belmagasságú csarnokszerkezetek. A sportcsarnokhoz különböző kiszolgáló helyiségeket kell, illetve lehet biztosítani (pl. szertár, öltözők, mosdók, irodák, tárgyaló, stb.), amelyeket részben kötelező szabványos előírások, részben egyedi építtetői igények határoznak meg.

Mezőgazdasági csarnok

A mezőgazdasági ágazatban folyó tevékenységek alapvetően határozzák meg a létesítendő épületekkel szemben támasztott követelményeket, ezért az ilyen jellegű épületek tervezésekor szinte minden esetben a funkció minél gazdaságosabb kiszolgálása a legfontosabb, ez a döntő szempont, az egyéb feltételeket ehhez kell hozzáigazítani. Az épület esztétikus megjelenése például a mezőgazdasági csarnokok esetén legritkább esetben meghatározó. Ugyanakkor az épület műszaki megfogalmazásánál ugyanúgy fontos kellő figyelmet fordítani az épület optimális szerkezeti kialakítására, mint a beépítetett anyagok kiválasztására és minőségére, annak érdekében, hogy a fő célt, a funkciót tartósan, hosszú távon biztosítani tudja az épület.

A mezőgazdasági épületek létesítésékor az építtető minél gazdaságosabban, minél gyorsabban, a lehető legrövidebb idő alatt szeretné megvalósítani beruházását, épületét. Nagy figyelmet kell fordítani az elvárt élettartam biztosításához szükséges optimális épületszerkezeti kialakításra és a megfelelő minőségű építőanyagok, építési termékek kiválasztására is. Mindezen szempontok együttesen csak átgondolt, körültekintő tervezés révén kerülhetnek hiánytalanul és helyesen figyelembe vételre. A tervezési folyamat szoros együttműködést kíván a különböző érintett szakterületek között (agrár technológia, építészet, statika, épületgépészet, tűzvédelem, stb.).